Galleri
Bygget 2005

Från början: En ödetomt, gamla husgrunder från Södertäljes reningsverk, grushögar, en pumpstation för avloppsvatten, buskar och gräs...

   Under ett par år växte husen vid Igelstaviken upp. Två huslängor som sluttar uppåt mot grusåsen intill Kanalen. 89 lägenheter, hem för några hundra människor.

Här är en del av berättelsen om Viksäng Strand, i bilder.

 

I maj 2005 var tomten fortfarande full av buskar. I fjärran anar man bron vid Telge Syd.

 

I december hade markarbetena förvandlat ödetomten till en leråker.

Före jul 2005 var byggbarackerna på plats och grunden höll på att gjutas.