Galleri
Livet vid Viksäng Strand

 • pieter-och-perarne.jpg

   

  Per-Arne Persson och Pieter Hugert i styrelsen jobbar under städdagen 2010.

   


 • plantrader.jpg

   

  Hösten 2010 drog den stora parkupprustningen igång, med många nya växter.

   


 • plockskepp.jpg

   

  Städdag i höstsol, med stora båtar som passerar in och ut ur Kanalen (2008).

   


 • rabattkant.jpg

   

  Nya rabatter anläggs 2010.

   


 • regnbage2008.jpg

   

  Igelstaviken.

   


 • skulpturen.jpg

   

  Vår vackra skulptur Charlotta, både kuttersmycke och sittbänk, av konstnären Eric Matteoni från Södertälje.

   


 • snospar.jpg

   

  En hel del vilda djur passerar över vår strandäng, och även våra tama vänner sätter avtryck i snön.

   


 • takstart2006.jpg

   

  Bygget framskrider 2006. Dags för taktäckning.

   


 • tavla.jpg

   

  En av tavlorna som sitter i våra portar, målade av den lokala konstnären Johan Patricny. Alla är naturmotiv från trakten.

   


 • tredamer.jpg

   

  Mari Abrahamsson, Katarina Svärd och Kristina Åkerlund i samspråk under städdagen 2010.

   


 • vintervyigelstaviken.jpg

   

  Igelstaviken med skorstenen på fjärrvärmeverket.

   


 • fyrverkerier2006.jpg

   

  Nyårsraketer när 2007 övergick i 2008.

   


 • grillning2008.jpg

   

  Föreningens första ordförande Barbro Nordlund (till höger) grillar med grannarna städdagen 2008.

   


 • haldovisar.jpg

   

  Haldo Näsström berättar om parkupprustningen som drog igång sensommaren 2010.

   


 • hostspegling.jpg

   

  Höstspegling.

   


 • kvallssol.jpg

   

  Tomten ett år innan bygget startade. En vy från grusåsen i väster.

   


 • narcisser.jpg

   

  Trädgårdsgruppen arbetar år efter år med att försköna vår tomt.

   


 • arsmote2010.jpg

   

  Årsmöte med bostadsrättsföreningen 2010. Vi lånade husrum av vår granne Östertälje båtklubb.

   


 • balkonger.jpg

   

  Balkonger.

   


 • balkongvy2007.jpg

   

  Grönvintervy mot Östertälje och Fornhöjden.

   


 • bankochjord.jpg

   

  Parksatsningen 2010: Ny jord, bänkar, buskar...