Historien om Viksängsporten

I slänten åt grusåsen och Kanalen till finns sedan 2011 ett litet stenparti, tack vare initiativ från paret Doris Gezelius och Åke Jönsson, boende i porten nr 26. Stenarna kommer från den gamla järnvägsviadukten som revs för att byggas om och breddas. Doris och Åke anlade här en liten plantering med växter runt stenarna.

Här berättar Åke själv om historien bakom stenpartiet.

 Viksängsporten installeras 2011