Om föreningen
Vad är brf Viksäng Strand?

 

Det här är en bostadsrättsförening i Södertälje. Föreningen äger fastigheterna vid Viksäng Strand och medlemmarna kan besluta i stort sett vad som helst om husen, hyrorna, tomtmarken och den gemensamma servicen.

Det dagliga sköts av en styrelse som väljs av föreningsstämman varje år. Som praktiskt stöd har föreningen en vicevärd och dessutom tillgång till HSB-föreningens resurser.
  

Vad söker du?

- Styrelsen

- Stadgar och protokoll

- Information och mallar

- Bokgruppen

- Hitta hit